stelt voor
1 MOBIELE, 1 MINUUT, 1 FLMPJE
Ontdek het palmares 2018

Reglement voor de oproep tot indienen van filmpjes

 

ARTIKEL 1. ORGANISATOR VAN HET MOBILE FILM FESTIVAL

De organisatie van het ‘Mobile Film Festival’ hierna ‘het Festival’ genoemd) wordt verzekerd door het bedrijf MobilEvent (hierna ‘de Organisator’ genoemd), ingeschreven in het handelsregister van Parijs onder het nummer B 484 171 525, met hoofdzetel te 4, impasse Truillot, Parijs (75011), vertegenwoordigd door de heer Bruno SMADJA, zaakvoerder.

 

ARTIKEL 2. DUUR VAN HET FESTIVAL

De dertiende editie van het Mobile Film Festival vindt plaats tussen 10 november 2017 en 13 maart 2018 in Frankrijk.

Inschrijven voor het Mobile Film Festival kan vanaf 10 november 2017 om 00.00 u tot 9 januari 2018 om 23.59 u, Frans tijdstip en datum (Europees Frankrijk), en dit via de website van de Organisator www.mobilefilmfestival.com.

 

ARTIKEL 3. DEELNEMINGSVOORWAARDEN

3.1 De inschrijving voor het Festival houdt de uitdrukkelijke aanvaarding zonder voorbehoud in van onderhavig reglement in al zijn bepalingen.

3.2 De Deelnemer moet een natuurlijke, meerderjarige persoon zijn.

3.3 De Deelnemer moet een filmpje maken (hierna ‘het Filmpje’ genoemd) van maximaal 1 (één) minuut, dat verplicht moet opgenomen worden met een mobiele telefoon. De Filmpjes kunnen op of buiten de telefoon worden gemonteerd. Niet gemonteerde Filmpjes worden ook aanvaard. Het geluid kan buiten de mobiele telefoon worden opgenomen en er mogen in postproductie visuele effecten worden toegevoegd.

Het door de Deelnemer gemaakte Filmpje moet een persoonlijke creatie zijn. Het moet door de Deelnemer zelf zijn gemaakt.

De Deelnemer wordt gevraagd om de volgende regels te respecteren bij het maken van het Filmpje:

  • Formaten: MP4 (H264), MOV, WMV, AVI
  • Resolutie 16/9: 1280×720 pixels per lijn of 1920×1080 pixels per lijn

 

3.4 De Deelnemer dient het inschrijvingsformulier dat beschikbaar is op de website van de Organisator www.mobilefilmfestival.comovereenkomstig de termijnen bepaald in artikel 1 van onderhavig reglement in te vullen en via e-mail naar het Festival te verzenden.

Alle ‚verplichte‘ velden van het inschrijvingsformulier gemarkeerd met een sterretje * moeten worden ingevuld opdat de inschrijving wordt gevalideerd. De Deelnemer dient ook 2 (twee) foto‘s te uploaden, één om zijn Filmpje op de website van de Organisator te symboliseren, en een andere om de Deelnemer en/of zijn team te vertegenwoordigen.

Om de inschrijving voor het Festival te voltooien, moet de Deelnemer zijn Filmpje tot slot uploaden in de hiervoor voorziene zone. De Deelnemer heeft evenwel de mogelijkheid om één of meerdere Filmpje(s) te verzenden door een nieuw inschrijvingsformulier in te vullen. Elk ingezonden Filmpje telt als een deelname.

Wanneer een Deelnemer een Filmpje naar de Organisator stuurt zonder dat hij er de maker van is, wordt de deelname nietig verklaard.

Om zijn inschrijving te valideren, dient de Deelnemer het Filmpje te ondertitelen in de taal van de voorgestelde film, en dit via Dotsub, een platform naar hetwelk hij zal worden verwezen via bevestigingsmails die de Deelnemer na zijn inschrijving voor het Festival ontvangt.

Alle films ‘met spraak’ die niet ondertiteld zijn door de Deelnemer kunnen niet worden gevalideerd en worden bijgevolg niet in de selectie in overweging genomen.

Zodra de Organisator het Filmpje effectief ontvangt, zal hij de Deelnemer een e-mail sturen die de goede ontvangst van zijn Filmpje bevestigt en zijn inschrijving voor de preselectie valideert.

Na validering door de Organisator van de inschrijving van de Deelnemer voor het Festival zal/zullen zijn Filmpje(s) door de Organisator online worden geplaatst en zal/zullen het/ze toegankelijk zijn via de website www.mobilefilmfestival.com. Vanaf dat moment kunnen de Deelnemers niet meer vragen dit te wijzigen of te verwijderen.

De Deelnemers geven de Organisator de toestemming om over te gaan tot alle controles wat betreft hun identiteit en gegevens.

Elke inschrijving die een afwijking inhoudt (onvolledig, foutief…) of ingaat tegen de openbare orde of de goede zeden of die na de periode van het Festival wordt gevalideerd, wordt niet in overweging genomen en elke vaststelling van een valse of onvolledige identiteit of gegevens zal leiden tot de onmiddellijke eliminatie van de Deelnemer.

Elke deelname die ingaat tegen onderhavig artikel wordt beschouwd als van nul en gener waarde.

Meer bijzonder kan elke fraude, of poging tot fraude, te kennen gegeven door het begin van uitvoering en gepleegd met het oog op het ongeoorloofd verkrijgen van een prijs, of de niet naleving van onderhavig reglement, of elke kwaadwillige intentie om het verloop van het Festival te verstoren, aanleiding geven tot de uitsluiting van de maker, waarbij de Organisator zich het recht voorbehoudt om een gerechtelijke vervolging aan te spannen tegen de maker.

 

ARTIKEL 4. SELECTIE EN BEPALING VAN DE WINNAARS

4.1. Officiële selectie door de Organisator

De Organisator maakt eerst een officiële selectie (hierna ‘de Officiële Selectie’ genoemd) van een vijftigtal Filmpjes uit alle door de Deelnemers ingestuurde Filmpjes die door de Organisator werden gevalideerd.

Deze Officiële Selectie wordt vervolgens online geplaatst op de website van de Organisator www.mobilefilmfestival.com en op de Facebookpagina, YouTube en alle videoplatformen waarmee het Mobile Film Festival samenwerkt, of op andere websites waarmee het Mobile Film Festival samenwerkt.

 

4.2. Stem van de internetgebruikers

Van 30 januari 2018 tot en met 27 februari 2018 hebben de internetgebruikers de mogelijkheid om voor het/de Filmpje(s) te stemmen van hun keuze uit de Officiële Selectie van de Organisator.

Stemmen kan op de website van de Organisator www.mobilefilmfestival.com. De stemmers moeten zich hiervoor eerst op de Facebookapp van de Organisator aanmelden opdat hun stem in overweging kan worden genomen, onder voorbehoud van maximaal 10 (tien) stemmen per dag en per gebruikersprofiel;

Aan het eind van bovenstaande periode wordt het Filmpje dat het meeste stemmen heeft verzameld aangeduid als laureaat en de Deelnemer die het Filmpje online heeft geplaatst ontvangt dan de ‘Publieksprijs’.

Het staat vast dat de frequentie waarmee de Filmpjes worden bekeken door de internetgebruikers en het aantal gepubliceerde commentaren bij de Filmpjes niet in overweging worden genomen bij het tellen van de stemmen.

De laureaat voor de Publieksprijs wordt bekendgemaakt tijdens de ceremonie van het ‘Mobile Film Festival’ op 13 maart 2018.

 

4.3. Selectie van de jury

Parallel met de selectie van het filmpje dat beloond wordt met de ‘Publieksprijs’ zoals bepaald in punt 4.2 van onderhavige artikelen, zal de jury tussen 30 januari 2018 en 27 februari 2018 meerdere laureaten aanduiden uit de Officiële Selectie gemaakt door de Organisator.

De jury zal worden samengesteld uit professionals uit de filmwereld en fotografie.

Deze laureaten krijgen de volgende prijzen (hierna samen ‘de Juryprijs’ genoemd):

 • De Grote Prijs Frankrijk
 • De Grote Prijs Internationaal
 • Prijs voor beste Mannelijke vertolking
 • Prijs voor beste Vrouwelijke vertolking
 • Prijs voor het scenario
 • Prijs voor de Regie

 

Deze lijst is niet beperkt en kan dus op elk moment door de Organisator worden gewijzigd, zonder dat hij hiervoor aansprakelijk wordt gesteld.

Het staat vast dat de frequentie waarmee de Filmpjes worden bekeken door de internetgebruikers en het aantal gepubliceerde commentaren bij de Filmpjes geen selectiecriteria vormen voor de jury.

De verschillende Juryprijzen zijn het resultaat van de soevereine appreciatie van deze laatste en kunnen geen aanleiding geven tot betwisting door de laureaten en Deelnemers, noch tot eender welk soort eis.

De laureaten voor de Juryprijs worden bekendgemaakt tijdens de ceremonie van het ‘Mobile Film Festival’ op 13 maart 2018.

 

ARTIKEL 5. TOESTEMMING TOT EXPLOITATIE

5.1 De Deelnemers dragen gratis en niet exclusief, voor de hele wereld en voor een periode van 3 (drie) jaar te tellen vanaf de inschrijving voor het Festival overeenkomstig de modaliteiten van bovenstaand artikel 3, het recht over aan de Organisator om hun namen, voornamen, stad en provincie te publiceren, evenals hun fotografisch materiaal (hierna ‘het Beeldmateriaal van de Deelnemer’ genoemd) op welke drager en via welke tot op heden gekende en/of onbekende procedure ook (meer bepaald sociale netwerken, internet- en intranetsites, pers en televisie) in het kader van het Festival, zonder beperking op het aantal reproducties en/of verspreidingen van het Beeldmateriaal van de Deelnemer.

De Deelnemer garandeert de Organisator dat hij niet gebonden is aan een overeenkomst betreffende het gebruik en/of de exploitatie van zijn Beeldmateriaal. Bijgevolg vrijwaart hij de Organisator van elk beroep en/of elke vordering die natuurlijke of rechtspersonen zouden kunnen ondernemen die zouden veronderstellen enig recht te hebben op het gebruik en/of de exploitatie van zijn Beeldmateriaal en die zich mogelijk zouden kunnen verzetten tegen de reproductie en/of verspreiding ervan.

5.2 De Deelnemers dragen eveneens gratis en niet exclusief het recht over aan de Organisator om hun Filmpjes te reproduceren, kenbaar te maken, te laten reproduceren, opnieuw te laten vertonen, te verspreiden en te laten verspreiden, integraal of gedeeltelijk, verbonden of niet aan andere audiovisuele programma‘s, met een institutioneel, promotioneel of commercieel doel, voor de hele wereld en voor een periode van 3 (drie) jaar te tellen vanaf de inschrijving voor het Festival:

 • op de Site van de Organisator (mobilefilmfestival.com) in de web- en mobiele versie,
 • op de Facebookpagina‘s en YouTube waarmee het Mobile Film Festival samenwerkt en op alle andere videoplatformen,
 • op alle internetsites, voor mobiel en tablet van de mediapartners van het Mobile Film Festival evenement,
 • evenals op alle andere internetsites gekozen door de Organisator om het Mobile Film Festival te promoten.

In het algemeen beschikt de Organisator aldus gratis over het niet exclusieve recht, binnen de hierboven beschreven territoriale grenzen en de tijdsgrenzen, om de originelen, dubbels en/of kopieën van de Filmpjes te reproduceren, voor te stellen, te gebruiken, te exploiteren, te laten circuleren, te verspreiden en/of te communiceren aan het publiek of aan een publiekscategorie, gratis en/of betalend, in de commerciële en niet commerciële sector, met het oog op promotie en/of reclame, rechtstreeks of door tussenkomst van een derde naar keuze en naar behoren bevoegd om dit te doen, en dit in alle vormen (integraal, fragmenten, vaste beelden, screenshots, geluidsband), in alle talen, gedubd en/of ondertiteld, ten behoeve van alle vaste en/of mobiele ontvangers (meer bepaald mobiele telefoon, iPad, PDA, monitor) door middel van tot op heden alle gekende en onbekende middelen en meer specifiek, via uitzending op tv (meer bepaald via hertzgolven, analoge tv, digitale tv, kabel, satelliet, ADSL, catch‘up, preview, pay per view, streaming, IPTV, connected tv, SMAD etc.), in bioscoopzalen, via video on demand (VOD, AVOD, FVOD, SVOD, DTO, EST etc.) en/of een andere digitale online transmissie op individuele aanvraag of niet via alle procedures van elektronische communicatie met kabel of draadloos (meer bepaald Internet), met het oog op het bekijken en/of het tijdelijk en/of definitief downloaden, door verkoop, door het lenen en/of het verhuren voor privégebruik door het publiek onder de vorm van commerciële videogrammen, in de vorm van een publieke weergave, in de vorm van een making-of, in de vorm van een bonus, in de vorm van fragmenten (meer bepaald bestemd voor een onthaalwerk), in de vorm van een trailer en dit met inbegrip van de educatieve, culturele en institutionele netwerken, het netwerk van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en in gesloten circuits (vliegtuigen, boten, hotels, gevangenissen etc.).

Gelet op het voorgaande verklaart elke Deelnemer uitdrukkelijk te erkennen en te aanvaarden dat zijn of haar Filmpjes, in het kader van de exploitatie voorzien in onderhavig artikel 5, kunnen worden gecompileerd met één of meerdere Filmpjes van één of meerdere Deelnemers en dit zonder voorbehoud noch voorwaarden.

Om over te gaan tot de hierboven bedoelde verspreidingen kan de Organisator de Filmpjes reproduceren, er fragmenten uit gebruiken en deze aanpassen en dit exclusief wegens ergonomische, technische en grafische verplichtingen van de ontvangstterminal en transmissiemiddelen.

De hierboven vermelde overdrachten zijn niet exclusief en de Deelnemers verbinden zich ertoe deze zelfde rechten niet exclusief over te dragen aan derden voor de hierboven beschreven duur en gebieden.

 

ARTIKEL 6. BEPALING VAN DE PRIJZEN

6.1. Juryprijzen:

‘De Grote Prijs Frankrijk’ beloont de maker met woonplaats in Frankrijk van een van de aan het Festival deelnemende Filmpjes.

De laureaat ‘De Grote Prijs Frankrijk’ wint 15.000 (vijftienduizend) euro om de productie van zijn kortfilm geheel of gedeeltelijk te financieren en krijgt eveneens begeleiding van een producer om zijn project in goede banen te leiden, onder voorbehoud van de volgende voorwaarden:

  • De kortfilm dient gemaakt te worden binnen een periode van één jaar te tellen vanaf de uitreiking van deze Prijs aan de Deelnemer.
  • De Laureaat van de ‘De Grote Prijs Frankrijk’ ontvangt deze som niet rechtstreeks. Deze som zal ter beschikking worden gesteld van een producer naar keuze van de Organisator, die de totale som zal besteden aan de productie en de kosten van de producer van de kortfilm van de winnaar van de ‘De Grote Prijs Frankrijk’. Vóór de lancering van de productie van de kortfilm sluiten de winnaar van de ‘De Grote Prijs Frankrijk’ en de producer een productieovereenkomst af die de bezoldiging van de winnaar van ‘De Grote Prijs Frankrijk’ bepaalt. Bij gebrek aan een overeenkomst tussen de partijen over de termijnen van deze productieovereenkomst binnen een termijn van drie maanden te tellen vanaf de aanduiding van de laureaat van onderhavige Prijs, zal de Organisator ‘De Grote Prijs Frankrijk’ vrij aan een andere Deelnemer toekennen, na raadpleging van de jury.
  • Deze som zal aan de producer worden gestort zodra het financieringsplan van de kortfilm afgerond is en dit uiterlijk 7 dagen vóór het begin van de opnames.
  • De laureaat erkent dat de toekenning van deze som enkel dient om de kortfilm te financieren. Bijgevolg zal, indien – ongeacht de reden – de kortfilm niet op tijd af is en klaar om uit te zenden op de vooraf bepaalde datum, de laureaat van ‘De Grote Prijs Frankrijk’ evenals de producer de som verliezen. De som dient vervolgens te worden terugbetaald aan de Organisator en deze zal opnieuw worden toegekend bij de volgende editie van het Mobile Film Festival.

‘De Grote Prijs Internationaal’ beloont de maker zonder woonplaats in Frankrijk van een van de aan het Festival deelnemende Filmpjes.

De laureaat ‘De Grote Prijs Internationaal’ wint 15.000 (vijftienduizend) euro om de productie van zijn kortfilm geheel of gedeeltelijk te financieren en krijgt eveneens begeleiding van een producer om zijn project in goede banen te leiden, onder voorbehoud van de volgende voorwaarden:

  • De kortfilm dient gemaakt te worden binnen een periode van één jaar te tellen vanaf de uitreiking van deze Prijs aan de Deelnemer.
  • De Laureaat van de ‘De Grote Prijs Internationaal’ ontvangt deze som niet rechtstreeks. Deze som zal ter beschikking worden gesteld van een producer naar keuze van de Organisator, die de totale som zal besteden aan de productie en de kosten van de producer van de kortfilm van de winnaar van de ‘De Grote Prijs Internationaal’. Vóór de lancering van de productie van de kortfilm sluiten de winnaar van de ‘De Grote Prijs Internationaal’ en de producer een productieovereenkomst af die de bezoldiging van de winnaar van ‘De Grote Prijs Internationaal’ bepaalt. Bij gebrek aan een overeenkomst tussen de partijen over de termijnen van deze productieovereenkomst binnen een termijn van drie maanden te tellen vanaf de aanduiding van de laureaat van onderhavige Prijs, zal de Organisator ‘De Grote Prijs Internationaal’ vrij aan een andere Deelnemer toekennen, na raadpleging van de jury.
  • Deze som zal aan de producer worden gestort zodra het financieringsplan van de kortfilm afgerond is en dit uiterlijk 7 dagen vóór het begin van de opnames.
  • De laureaat erkent dat de toekenning van deze som enkel dient om de kortfilm te financieren. Bijgevolg zal, indien – ongeacht de reden – de kortfilm niet op tijd af is en klaar om uit te zenden op de vooraf bepaalde datum, de laureaat van ‘De Grote Prijs Internationaal’ evenals de producer de som verliezen. De som dient vervolgens te worden terugbetaald aan de Organisator en deze zal opnieuw worden toegekend bij de volgende editie van het Mobile Film Festival.

‘De Prijs voor het scenario’ beloont de maker van één van de deelnemende Filmpjes aan het Festival. De laureaat krijgt een beurs voor een schrijfopleiding van 3.000 (drieduizend) euro, gefinancierd door het Centre National de la Cinématographie (CNC). Hij dient, in samenspraak met het CNC, een schrijfresidentie te kiezen in de catalogus die door het CNC wordt gefinancierd.

‘De Prijs voor de Regie’ beloont de maker van één van de deelnemende Filmpjes aan het Festival. De laureaat krijgt een beurs voor een schrijfopleiding van 3.000 (drieduizend) euro, gefinancierd door het Centre National de la Cinématographie (CNC). Hij dient, in samenspraak met het CNC, een schrijfresidentie te kiezen in de catalogus die door het CNC wordt gefinancierd.

‘De Prijs voor beste Mannelijke vertolking’ beloont een acteur uit één van de deelnemende Filmpjes aan het Festival.

‘De Prijs voor beste Vrouwelijke vertolking’ beloont een actrice uit één van de deelnemende Filmpjes aan het Festival.

 

6.2. ‘Publieksprijs’:

De ‘Publieksprijs’ beloont de maker van het door de internetgebruikers gekozen Filmpje in het kader van het Festival, zoals bepaald in artikel 4.2 van onderhavig reglement.

De Deelnemers-makers van de 9 andere filmpjes die het meeste stemmen hebben ontvangen, worden uitgenodigd in Parijs voor de uitreiking van de festivalprijzen. (De Organisator bekostigt een heen- en terugreis per trein of vliegtuig ter waarde van maximaal 500 euro.)

6.3. ‘Prijs voor SensCritique’:

De ‘Prijs voor SensCritique’ beloont de maker van één van de deelnemende Filmpjes aan het Festival. Deze wordt uitgereikt door de leden van de SensCritique community www.senscritique.com.

 

6.4. Algemeen:

De winnaars worden op de hoogte gebracht via e-mail. Deze wordt verstuurd naar het e-mailadres ingevuld op het inschrijvingsformulier binnen de 15 dagen volgend op 13 maart 2018. De winnaars hebben 3 (drie) dagen de tijd om te bevestigen of ze hun prijs aanvaarden.

Een winnaar die zich niet bekendmaakt binnen de beschreven termijn van 3 (drie) dagen volgend op de verzending van de e-mail, wordt verondersteld verzaakt te hebben aan zijn prijs. In dit geval kan de Organisator een vervangende winnaar aanduiden.

De winnaar verliest ook elk recht op de dotatie gesteld dat de door hem verstrekte gegevens in het kader van zijn deelname zouden uitwijzen dat hij niet voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden van onderhavig reglement. In dit geval blijft de dotatie eigendom van de Organisator die zich het recht voorbehoudt de prijs opnieuw toe te kennen.

De Organisator kan overigens niet aansprakelijk worden gehouden indien het e-mailadres van de winnaars, dat werd ingevuld op het inschrijvingsformulier bij de deelname aan het Festival, ongeldig is, niet werkt of indien de mailbox van de winnaars vol is en de ontvangst verhindert van de e-mail met het bericht dat ze een prijs gewonnen hebben zoals beschreven in bovenstaand artikel 6.

De prijzen kunnen geen aanleiding geven tot betwisting door de laureaten, noch tot eender welk soort eis.

De laureaten dienen vóór de prijsuitreiking te voldoen aan de voorwaarden bepaald in onderhavig reglement en hun identiteit te bewijzen.

 

ARTIKEL 7. VOORBEHOUD VAN VERLENING, WIJZIGING EN ANNULERING

De Organisator behoudt zich het recht voor om het Festival in te korten, te verlengen, te wijzigen of te annuleren, indien de omstandigheden dit vereisen of in geval van overmacht. Hiervoor kan hij nooit aansprakelijk worden gesteld.

Tijdens de duur van het Festival kunnen eventuele addenda aan dit reglement worden gepubliceerd. Deze worden beschouwd als bijlagen bij onderhavig reglement dat door de Deelnemer bij zijn inschrijving werd aanvaard.

 

ARTIKEL 8. GEGEVENSBESCHERMING

Alle gegevens die de Deelnemer meedeelt bij zijn inschrijving voor het Festival zijn bestemd voor de Organisator.

Onder voorbehoud van de bepalingen in artikel 5 en tenzij de Deelnemers uitdrukkelijk een tegengesteld verzoek doen, zal de Organisator de enige bestemmeling zijn van de persoonsgegevens die door de Deelnemers werden opgegeven in het inschrijvingsformulier voor het Festival, tenzij de Deelnemer aanvaard heeft aanbiedingen en informatie te ontvangen van commerciële partners van de Organisator. De gegevens van de Deelnemers en laureaten worden verwerkt overeenkomstig de bepalingen van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 inzake de bescherming van de persoonsgegevens (Loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés).

Zij genieten het recht op toegang tot en rechtzetting van hun persoonsgegevens door een e-mail te sturen naar info@mobilefilmfestival.com of een brief te richten naar het volgende postadres:

MobilEvent, Pôle Mobile Film Festival, 4, impasse Truillot, 75011 Parijs

 

ARTIKEL 9. GARANTIES

9.1 Intellectuele-eigendomsrechten

Elke Deelnemer verklaart rechtmatig eigenaar te zijn van het geheel van alle reproductie-, vertonings- en verspreidingsrechten van zijn Filmpje zonder voorbehoud noch voorwaarden en garandeert alle nodige toestemming te hebben verkregen voor de hierboven bedoelde verspreiding. In dit opzicht herhaalt de Organisator dat het gebruik, zelfs gedeeltelijk, van muziekstukken of andere reeds bestaande werken in het Filmpje de toestemming vereist van de rechthebbenden hiervan.

Zodra de Organisator dit vraagt, dient de Deelnemer hem de noodzakelijke toestemming voor te leggen die hij gekregen heeft van de rechthebbenden.

Elke Deelnemer verbindt zich er eveneens toe geen bestaand model te kopiëren, ook niet gedeeltelijk, of geen onderscheidend teken te vertonen (bijvoorbeeld een merk, tekening en model…) en zal de wetten naleven inzake de auteursrechten (artikels L. 111-1 en volgende van het Frans wetboek van intellectuele eigendom).

Elke Deelnemer is persoonlijk als enige aansprakelijk voor alle nodige overeenkomsten voor de productie en communicatie van zijn Filmpje(s) en staat in voor de toestemming van alle natuurlijke en/of rechtspersonen die rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan de productie, creatie, promotie en/of exploitatie van het Filmpje (en, meer bepaald de auteurs, makers, artiesten-vertolkers, coproducenten, componisten, muzikanten, uitgevers, technici en/of andere partners en/of rechthebbenden).

Zodra de Organisator dit vraagt, dient de Deelnemer hem de noodzakelijke toestemming voor te leggen die hij gekregen heeft van de bovenbedoelde mensen.

Hiervoor vrijwaart elke Deelnemer de Organisator van elke eis of vordering en/of betaling die de rechthebbenden en/of personen bedoeld in onderhavig artikel 9.1 uit enigerlei hoofde zouden kunnen vormen en/of eisen, evenals elke andere natuurlijke en/of rechtspersoon die niet heeft deelgenomen aan de productie van het Filmpje maar meent enige rechten te hebben (meer bepaald persoonlijkheidsrechten, rechten op merken, logo‘s, tekens…) die hij kan uitoefenen uit hoofde van de productie en de exploitatie van het Filmpje.

9.2 Recht of afbeelding en persoonlijke levenssfeer

De Deelnemers verbinden zich ertoe de bepalingen niet te overtreden betreffende het recht of afbeelding en de persoonlijke levenssfeer (artikel 9 van het Burgerlijk Wetboek) en meer in het algemeen, alle van kracht zijnde wettelijke en regelgevende bepalingen.

De Deelnemers moeten zich dus persoonlijk vergewissen van de toestemming van de gefilmde perso(o)n(en) of van de ouders of de wettelijke voogd indien het een minderjarige betreft, met het oog op het online plaatsen van het Filmpje waarin deze perso(o)n(en) verschijnt/verschijnen en van de aanvaarding van de voorwaarden van onderhavig reglement.

9.3 Algemene garantie

Als gevolg van de bovengenoemde bepalingen garandeert de Deelnemer geldig houder te zijn van de in artikel 5 overgedragen rechten, evenals van alle nodige toestemmingen voor de bovenbedoelde exploitaties. Zo vrijwaart hij de Organisator van elke vordering of eis van derden betreffende het verspreide Filmpje.

De Organisator riskeert op die manier geen aansprakelijkheid ingeval een eis wordt geformuleerd door een derde en de Deelnemer verbindt zich ertoe alle schadelijke gevolgen op zich te nemen die uit welken hoofde dan ook hieruit kunnen voortvloeien voor de Organisator van het gebruik van het Filmpje dat hij in het kader van het Festival heeft doorgestuurd als zijnde zijn eigen creatie.

Niettegenstaande het voorgaande garandeert elke Deelnemer aan de Organisator uitdrukkelijk de vrije en vreedzame uitoefening van de verleende rechten, meer bepaald:

 • dat hij alle bevoegdheden en de hoedanigheid heeft om de onderhavige overgedragen rechten toe te kennen en dat deze rechten op geen enkele manier en exclusief worden, noch zullen worden gehypothekeerd, als borg gegeven, belast met een afhankelijkheid, noch aan een derde toegewezen;
 • dat hij geen daad stelt en zal stellen, door de overdracht aan een derde of via een andere weg, die onderhavige autorisatie mogelijk in het gedrang brengt of het volledige gebruik van deze aan de Organisator verleende rechten kan belemmeren of hinderen, of elke derde naar keuze in de voorwaarden bepaald in bovenstaand artikel 5;
 • dat hij in het Filmpje geen enkele reproductie of verwijzing aanbrengt die de rechten van derden kunnen schaden en kunnen leiden tot aanklachten voor plagiaat en/of namaak;
 • dat bij zijn weten geen geschil of rechtsvordering lopende is of niet op het punt staan aangespannen te worden, wat betreft de aan de Organisator overgedragen rechten krachtens onderhavige artikelen.

De Deelnemers zijn zowel jegens derden als jegens de Organisator persoonlijk aansprakelijk voor het niet naleven van de voorgaande bepalingen en vrijwaren de Organisator van alle problemen, eisen en vorderingen die uit deze niet naleving kunnen voortvloeien. De Deelnemers nemen de zaak persoonlijk ter harte en staan in voor de betaling van alle kosten die in dit opzicht verschuldigd kunnen zijn aan of geëist kunnen worden door de Organisator.

 

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

De Organisator kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de vertraging en/of een fout bij de verzending van de brieven of prijzen, voor het verlies hiervan tijdens de verzending, voor de niet ontvangst of de beschadiging voor de laureaten die hun prijzen per post willen ontvangen.

De Organisator is niet aansprakelijk in geval van een vordering of betwisting wat betreft de conformiteit en/of de kwaliteit van de gewonnen prijzen.

De Organisator is niet aansprakelijk in geval van een incident of ongeval ten gevolge van het gebruik en/of het genot van de gewonnen prijzen.

De Organisator is niet aansprakelijk voor een geval van overmacht of een gebeurtenis buiten zijn wil om zoals: een disfunctie, een onderbreking of vertraging van de postdiensten, transportmiddelen of het telecommunicatienetwerk.

De Organisator kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • De inhoud van de door de Deelnemers overgemaakte Filmpjes die op de Site wordt bekeken;
 • De overdracht en/of ontvangst van alle gegevens en/of informatie op het internet;
 • Elke disfunctie van het internetnetwerk dat het goede verloop/de goede werking van het Festival belemmert;
 • Gebreken aan het ontvangstmateriaal of communicatiekanalen;
 • Het verlies van papieren of elektronische briefwisseling en meer in het algemeen, het verlies van welke gegevens ook;
 • Problemen bij de verzending;
 • De werking van alle software;
 • De gevolgen van virussen, computerbugs, afwijkingen, technische defecten;
 • De schade veroorzaakt aan de computer van een Deelnemer aan het Festival;
 • Elk technisch, materieel en softwaredefect van welke aard ook, dat de mogelijkheid om aan het Festival deel te nemen heeft belemmerd of beperkt of schade heeft berokkend aan het systeem van een Deelnemer.

De Organisator kan, in het algemeen, niet aansprakelijk worden gehouden indien door overmacht of toeval buiten zijn wil om het Festival dient te worden uitgesteld, gewijzigd of geannuleerd.

Overeenkomstig de bepalingen van bovenstaand Artikel 9 kan de Organisator niet aansprakelijk worden gehouden voor eender welke inbreuk op de rechten van derden door de Filmpjes.

Overeenkomstig de wet inzake het vertrouwen in de digitale economie van 21 juni 2004 zal de Organisator en/of de partner worden verzocht de betwiste Filmpjes te verwijderen in geval van een gerechtelijk verzoek of vorderingen van de rechthebbenden. De Organisator en/of de Partner zullen zich hiervoor wenden tot de betrokken internetgebruikers.

 

ARTIKEL 11. GESCHILLEN

Onderhavig reglement is onderworpen aan de Franse wet.

In geval van moeilijkheden inzake de interpretatie van het reglement of bij geschillen zijn enkel de Franse rechtbanken van de stad Parijs bevoegd.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief :

Make Mobile Film Festival happen in your country