stelt voor
1 MOBIELE, 1 MINUUT, 1 FLMPJE
Ontdek het palmares 2018
‘Persoonsgegevens’ verwijzen naar alle gegevens die betrekking hebben op jou en die je ons vrijwillig verstrekt als natuurlijke persoon door je in te schrijven op mobilefilmfestival.com. De persoonsgegevens waarover wij het hier hebben, stemmen overeen met de ‘nominatieve gegevens’. De website mobilefilmfestival.com maakt geen gebruik van cookies. – Nominatieve gegevens: dit zijn de persoonsgegevens die je verstrekt wanneer je je inschrijft op mobilefilmfestival.com. Om een account te openen, vragen wij je meer bepaald je identiteit op te geven (naam, voornaam, adres, e-mailadres etc.). Deze nominatieve gegevens zijn strikt voorbehouden voor de Geregistreerde Gebruiker in kwestie en zijn niet toegankelijk voor de andere internetgebruikers. – Elektronische identificatiegegevens: dit zijn gegevens die worden aangemaakt bij je inschrijving. Deze hebben betrekking op je gebruikersnaam, e-mail en paswoord. Deze gegevens worden toevertrouwd aan de website dotsub.com zodat de Gebruiker zijn filmpje kan transcriberen (ondertitelen in zijn taal). – Delen en overdracht van de persoonsgegevens Je persoonsgegevens worden in geen geval bekendgemaakt, uitgezonderd in de volgende gevallen: Wanneer je je voorafgaand akkoord hebt gegeven om deze gegevens te delen (bijvoorbeeld voor direct marketing-activiteiten): – wanneer wij deze gegevens moeten delen met de leveranciers, dienstverleners en meer bepaald de technische dienstverleners, verkopers en kopers, zodat je het product kunt gebruiken of we je de dienst kunnen verstrekken die je hebt gevraagd. – wanneer wij hiertoe verplicht worden door een rechterlijke instantie of de wet – Bewaring van de gegevens Je persoonsgegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard. – Recht op toegang, wijziging en verwijdering van je persoonsgegevens Je beschikt over een algemeen recht op toegang, rechtzetting en verwijdering van alle persoonsgegevens die betrekking hebben op jou en die verzameld werden bij je inschrijving op mobilefilmfestival.com. Je kunt je persoonsgegevens op elk moment wijzigen door een e-mail te sturen naar contact@mobilefilmfestival.com. – Beveiliging De website mobilefilmfestival.com stelt alles in het werk om je persoonsgegevens te beschermen tegen elke vorm van schade, verlies, onrechtmatig gebruik, inbreuk, bekendmaking, vervalsing of vernietiging.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief :

Make Mobile Film Festival happen in your country